skip to Main Content

Programma

1 Verzoekimprovisatie

2 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit [J.S. Bach]

3 Verzoekimprovisatie

4 Toccata [D.H. Hegarty]

5 Verzoekimprovisatie

6 Nimrod uit Enigma [E. Elgar]

7 Verzoekimprovisatie

8 Thema in a [F. Lai]

9 Verzoekimprovisatie

10 Improvisatie Psalm 98

11 Verzoekimprovisatie

U wordt uitgenodigd om via de mail een suggestie te doen voor een “Verzoekimprovisatie”. Reserveren via het emailadres reservering@orgelcomitegenemuiden.nl

Onderstaand de informatie voor een donatie.


het bankrekening van het orgelcomité Genemuiden is:
NL24RBRB 0709 9660 75

Martin Mans,

organist & dirigent Martin Mans werd in 1965 geboren in Melissant. En kreeg als zevenjarige jongen zijn eerste orgellessen, nam als elfjarige de begeleiding van verschillende koren op zich en werd als twaalfjarige vaste kerk-organist van de kerk in zijn geboorteplaats. Naast zijn orgelstudie professionaliseerde Martin Mans zich in koordirectie.In 1995 werd Mans organist van de Breeplein-kerk in Rotterdam, waar hij tot de dag van vandaag actief is. Hij begeleidt en dirigeert diverse koren en bekende artiesten, toont een ongekend enthousiasme voor nieuwe projecten en vormt samen met pianist Jan Vayne het duo ‘Twee Klaviervirtuozen’. Daarnaast is hij artistiek leider van The Martin Mans Band. Hij is dirigent van diverse koren. Zeer bijzonder is zijn dirigentschap van het Canadese Mannenkoor LIBERTAS “The Voice of Liberty”. Een aantal keren per jaar reist hij naar Ontario in Canada om leiding te geven aan dit mannenkoor. Uniek is de serie ‘Tussen jou en mij’ die Martin met zijn zoon Jos uitvoert. Daarnaast schrijft hij muziek voor orgel, koor en orkest in diverse bezettingen. In 2010 ontving Martin Mans een koninklijke onderscheiding vanwege zijn muzikale en culturele verdiensten.

meer informatie: www.martinmans.nl