skip to Main Content

Hier een link naar een voorproefje

Programma:

1 – Klaas Jan Mulder (1930 – 2008)

-Fantasie – toccatine “Wat God doet, dat is welgedaan”
-Aria “God in de hoog” alleen zij eer

2 – Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Concerto I G – dur (nach Vivaldi) BWV 592
-Allegro
-Grave
-Presto

3 – George Friedrich Händel (1685 – 1759)

Orgelconcert Bes – dur (opus 4)
-A tempo ordinario
-Allegro
-Adagio
-Allegro, ma non presto

4 – Louis James Alfred Lefébure–Wély (1817 – 1870)

Uit “Meditaciones Religiosas” (opus 122)
-Récit de Hautbois
-Marche

5 – Alexandre Guilmant (1837 – 1911)

Marche on a theme of Händel ”Lift up your heads”

6 –      Léon Boëllmann (1862 – 1897)

Suite Gothique
-Introduction Choral
-Menuet
-Prière à Notre Dame
-Toccata

7 – Jan Zwart (1877 – 1937)
-Trio over het “Gebed des Heeren”
-Fantasie en fuga over Psalm 72 vers 11

8 – Harry Hamer * 1956

Fantasie – ostinato over Psalm 72 vers 2 en 10

Harry Hamer (1956)

Zijn voorliefde voor orgelklanken openbaarde zich al op zeer jeugdige leeftijd. Op 5-jarige leeftijd werd dan ook begonnen met harmoniumlessen o.l.v. de heren Jan Bosch en Lammert Neijmeijer. Na het volgen van de eerste orgellessen, die hij ontving van Henk Sleurink aan de Gemeentelijke Muziekschool in Kampen, werd hij in die orgelstad op zijn 16e benoemd tot organist van de Gereformeerde Nieuwe Kerk. In 1972 behaalde Harry Hamer zijn diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde Organistenvereniging en legde daarmee de basis voor een studie aan het Conservatorium te Zwolle o.l.v. Jaap Dragt(orgel), Cees van Dalen(piano) en Jos Leussink(koordirectie). Dit resulteerde in het behalen van het einddiploma C (solistendiploma) en het praktijkdiploma kerkmuziek, alsmede een speciale aantekening voor improvisatie. De examens hiervoor werden afgelegd op het imposante Schnitger orgel in de Grote – of Sint Michaëlskerk te Zwolle.

Vanaf 1 november 1976 tot aan zijn pensionering in oktober 2021 was Harry Hamer werkzaam als coördinator muziek, docent orgel, piano, improvisatie en koordirectie aan “Quintus” centrum voor kunsteducatie te Kampen. Daarnaast is hij dirigent van het Hervormd Kerkkoor Kampen en  actief als concertorganist.

Als vaste begeleider van veel koren is hij vaak via de media te beluisteren. In het bekende televisieprogramma “Nederland Zingt” is hij regelmatig te zien als organist, pianist en dirigent. Tevens brengt hij adviezen uit bij restauratie en nieuwbouw van orgels. Concertreizen brachten hem o.a. in Duitsland, België, Frankrijk, Tsjechië, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Roemenie, Canada en de V.S. Ook het arrangeren van muziek voor koor en orkest behoort tot zijn werkzaamheden. Daarnaast componeert hij ook diverse koraalbewerkingen voor orgel.

Van hem verschenen 5 lp’s en ruim 20 cd’s/dvd’s waarop hij als orgelsolist te beluisteren valt. Daarnaast verleent hij als begeleidend organist en pianist medewerking aan diverse opnamen met koor, samenzang en andere solisten, zodat het aantal geluidsdragers waar hij aan heeft meegewerkt inmiddels ruim de 180 is gepasseerd.

Tijdens zijn 40 – jarig jubileum in 2012 werd Harry Hamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn grote inzet voor de Orgel- en koorcultuur in Nederland. op 30 april 2022 werd herdacht dat hij 50 jaar als organist werkzaam was.

www.harryhamer.nl