skip to Main Content

Lege orgrlkas vanaf augustus 2018In 2018-2019 werd het Zwier van Dijk-orgel opnieuw gerestaureerd. Het betrof het laatst gebouwde historische orgel van de 19e eeuw, zijn meesterwerk. Er waren onder andere problemen met de windlade van het rugwerk en de daarmee  samenhangende ontstemming van het pijpwerk. Op advies van orgelbouwer Reil uit Heerde werd een quickscan uitgevoerd door orgeladviseur Stef Tuinstra. Naar aanleiding daarvan en een analyse van kosten en baten, die een positief investeringsrendement liet zien, besloot het college van kerkrentmeesters tot een uitgebreide restauratie. Belangrijk was het herstel van de windladen en de windvoorziening, waarbij de winddruk weer werd verhoogd
Bovendien besloot men tot her-intonatie van het pijpwerk naar het oorspronkelijke klankbeeld van het orgel in 1885. De deskundige vond het bestaande klankbeeld van de restauratie 1986-1987 nogal saai en afwijkend van  het historische klankbeeld van 1885. De klank van het oorspronkelijke pijpwerk was bij de vorige restauratie aangepast aan het nieuwe pijpwerk. Bovendien was de winddruk aanzienlijk verlaagd en bij het spelen met meer registers was het klankbeeld verre van doorzichtig. De her-intonatie leverde naast het oorspronkelijke klankbeeld, ook een evenwichtige klank met meer karakter en volume op.
Het pedaal dat te weinig draagkracht had ten opzichte van het hoofd- en rugwerk werd aanzienlijk versterkt door twee registers te verwisselen. Verder werd de dispositie van bepaalde registers gewijzigd om te bewerkstelligen dat de registers zouden passen in het totale klankbeeld, dat daardoor transparanter en doorzichtiger werd. Het betreft een geslaagde restauratie, die beantwoord aan de verwachtingen.
De organisten die in 2019 een orgelconcert gaven typeren het orgel als een uniek en prachtig instrument met een bijzonder klankbeeld. Wat betreft techniek, windvoorziening, klankgeving en transparantie bij het spelen met veel registers, is het instrument in uitstekende staat.
Het orgel in de hervormde kerk van Genemuiden kan dan ook zonder meer worden gerangschikt in de rij van goede, maar ook bijzondere Nederlandse orgels. Het leent zich volgens kenners niet alleen voor de vertolking van orgelwerken uit de barokperiode, maar ook voor de vertolking van romantische muziek. Composities als de Suite Gotique van Leon Boëllmann, de Vijfde Symfonie van Charles Maria Widor, orgelwerken van Alexandre Guilmant, maar ook het orgeloeuvre van Mendelssohn, zijn het orgel op het lijf geschreven. Vooral bij een bruisende toccata blijkt het orgel een instrument te zijn dat door z’n aansprakelijke en afgewogen Scherp, z’n lieflijk fluitenkoor en z’n magistrale totaalklank de luisteraar weet te boeien tot en met het slotakkoord.

De complete orgelgeschiedenis van Genemuiden, de gemeentezang met bovenstem en de geschiedenis van het Zwier van Dijk-orgel met de restauraties, zijn beschreven in de volgende boeken: Een orgel jubileert (1985). Opus 3 (1961), Genemuiden en de bovenstem (2010) en Opus 4 (2019) wat u per mail kunt bestellen bij info@orgelcomitegenemuiden.nl de prijs is € 17.50