skip to Main Content

In de zomermaanden juli en augustus zijn er orgelbespelingen op zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur tot ongeveer 16:30 uur. De bespelingen hebben een open karakter dus u kunt komen en gaan wanneer u dit wenst en de toegang is gratis. Het is de bedoeling dat er herkenbare muziek zal worden gespeeld en bekende stukken die passen bij het karakter van het gebouw en dit orgel.

In 2023 zijn de data als volgt en alles D.V.;
22-juli, Harm Beens en Arend Booi
29-juli, Jurjen Giethoorn en Gerrit den Otter
5-augustus, Jan Koster en [n.n.b]
12-augustus, Jan Timmerman en Klaas Jan Veerman
19-augustus, Willem Jan Beens en Jan Rutger Voorhorst

Voor wie ook wel mee wil doen in deze bespelingen dan ben je welkom. Stuur dan een mail voor overleg aan info@orgelcomitegenemuiden.nl WELKOM!