skip to Main Content

Workshop ‘Samenzangbegeleiding’ door Harm Hoeve op D.V. 21 januari 2023 voor de tweede editie.

In november is deze workshop gehouden. Het aantal aanmeldingen oversteeg de gewenste groepsgrootte. Dit en het feit dat de organisten het op prijs stelden om met elkaar van gedachten te wisselen over de begeleiding van de samenzang heeft orgelcomité Genemuiden doen besluiten Harm Hoeve nogmaals te vragen om deze workshop te verzorgen.

‘Hoe doen die organisten dat toch, die psalmmelodie op steeds een andere wijze te laten klinken? Terwijl de registers op het orgel toch echt steeds het zelfde zijn.’ Het antwoord op die vraag krijgt u op D.V. zaterdag 21 januari 2023in de Grote kerk te Genemuiden. Wanneer u zich inschrijft voor de workshop ‘Samenzangbegeleiding’. Harm Hoeve neemt u mee langs een scala aan mogelijkheden voor begeleidend orgelspel dat op bijna ieder doorsnee orgel toegepast kan worden. Vanaf 13:30 uur worden de deelnemers ontvangen met koffie of iets anders in de garfkamer. Het programma start om 14:00 uur en duurt tot 16:00 uur.  Het wordt een mix van actieve deelname bij de klavieren en passieve deelname beneden in de kerkzaal. Met een camera en beamer kunt beneden u alles volgen. Harm Hoeve dompelt u twee uur onder in een wereld van orgelmuziek waar bijna iedere invalshoek voor samenzangbegeleiding wel wordt belicht. Een paar voorbeelden: 1. begeleiding op 1 manuaal en pedaal, 2. begeleiding met uitkomende stem met a. sopraanligging, b. tenorligging en c. suggereren van 16’ in r.h., 3. begeleiding met r.h. in octaven, etc…  Inschrijven en meedoen aan deze workshop kan middels een mail aan info@orgelcomitegenemuiden.nl. De workshop is een initiatief van de Stichting Orgelcomité Genemuiden. Deelname is gratis. Aansluitend geeft Harm nog een kort orgelconcert voor deelnemers en belangstellenden vanaf 16:15 uur tot 16:45 uur.

Wat wordt behandeld tijdens de workshop.

 1. begeleiding op 1 manuaal en pedaal
 2. begeleiding met uitkomende stem
 3. sopraanligging
 4. tenorligging
 5. suggeren van 16’ in r.h.
 6. begeleiding met r.h. in octaven
 7. begeleiden met tegenstem
 8. begeleiden met vollewerkzetting waarbij rechtervoet melodie speelt en linkervoet baspartij
 9. begeleiden met opvullen van de rusten tussen de regels
 10. in de maat begeleiden of wachten op de gemeente? Doeje dit anders bij niet-ritmische en ritmische zang? Mee-ademen met gemeente; hoe is de overgang van voorspel naar samenzang; ruimte tussen de verzen; toontje vooraf
 11. hoe begeleidt je Genemuider bovenstem
 12. welke registratie; te zacht, te hard; beluister je instrument ook in de kerkzaal
 13. meerdere coupletten op verschillende wijze harmoniseren
 14. hoe begeleidt je onbekende melodieën
 15. sterke uitkomende stem
 16. in octaven; soms bij lastige passages
 17. worden er in een gemeente liederen uit verschillende eeuwen en stijlen gezongen dan moet er op vershillende manieren begeleidt worden; iets weten over de kenmerken van het kerklied in de verschillende perioden
 18. oude kerkliederen
 19. kerktoonsoorten
 20. liederen uit barok, romantiek, hedendaags, johannes de heer, opwekking
 21. hoe begeleidt je opwekkingsliederen
 22. lees inhoud coupletten om de juiste sfeer te treffen
 23. transponeren na een couplet of in een couplet
 24. orgelspel voor en na de dienst; stijlvol, geen concert, er zijn ook niet-orgelliefhebers in de kerk
 25. hoe begeleidt je samenzang op piano; met piano en een melodie-instrument
 26. lengte voorspel; wel of geen tussenspel of naspel
 27. wanneer de gemeente antwoord geeft kort voorspel
 28. luister je orgelspel eens terug via uitzending gemist etc.